مهسا

مهسا

۱ دقيقه ۲۸ ویدئو ۱۵٬۴۳۳ بازدید

اعتیاد و کارتن خوابی زنان

افزایش عجیب خیانت زن ها به همسرشان: اگر بیشتر از این از تن فروشی و اعتیاد خانم ها حرف بزنم، تهدیدم می کنند/زنی دیدم که فریاد می زد شیشه را بیشتر از بچه ام دوست دارم!

بانوان ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
پویش ملی مشق احسان
پویش ملی مشق احسان
۸۴۹۴ بازدید
۵۸ ویدئو